20557449 / MobilePay 891726 // mirm@favrskov.dk

Ind og Udmeldelse

Ind og udmeldelse af klubben 

Ind og udmeldelse i fritids- og ungdomsklubben sker digitalt på: Pladsanvisningen via MitID.

Vær OBS på at indmelde dit barn i 2dags klubtilbud (ikke kombi-tilbud hvis du kun ønsker klub).

Skulle du opleve problemer med at indmelde dit barn i klubben,

send da en mail med dit barns navn og fødselsdato til mirm@favrskov.dk.

Indmeldelse er altid pr. 1 eller 16. i måneden.

Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til enten d 15. eller den sidste dag i måneden.

Der ydes søskenderabat - ved behov for friplads ansøg her: Økonomisk friplads eller ret henvendelse til borgerservice
på telefon: 89646347/89646331.